Käyttöehdot, evästekäytännöt ja tietosuojaseloste » Etelä-Suomen Autotalo

Sivuston käyttöehdot ja evästekäytännöt

Esat.fi -sivuston ja sen oheissivustojen käyttöehdot sekä evästetiedot

Vaihtoautojen tiedot

Päivitämme www-sivujemme myyntikohteiden tietoja reaaliaikaisesti. Tarjoukset tehdään välimyyntiehdoin. Varmista, että kyseinen vaihtoauto on varastossa ennen kuin lähdet tutustumaan autoon. Pidätämme oikeudet hinnanmuutoksiin. Hinnoissa ei ole teknisistä syistä mukana 119 euron toimituskuluja vaan ne lisätään vaihtoauton tiedoissa olevaan hintaan.

Evästeet

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”).

Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP-osoite eli mistä internet-osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla palvelun kävijämääriä voidaan seurata Etelä-Suomen Autotalo Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Etelä-Suomen Autotalo Oy:n yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin. Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Tietosuojaseloste/henkilö- ja yritysasiakkaat

Etelä-Suomen Autotalo Oy
19.5.2018

Rekisterinpitäjä

Etelä-Suomen Autotalo Oy

Tietosuojasta vastaava henkilö

Tietosuojasta vastaava henkilö:

Olli Laukkanen
Toimitusjohtaja
010 325 1653
olli@esat.fi
Malininkatu 4, 15100 Lahti

Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilöryhmät: Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat

Rekisteröidyistä kerätään seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot: puhelinnumero, sähköposti
 • Henkilötunnus
 • Nimi
 • Lähiosoite
 • Tunnistautumistiedot: ajokortti tai passi (rahoitusta varten)
 • Historia kaupoista
 • Historia asiakasviestinnästä

Käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Etelä-Suomen Autotalo Oy käsittelee henkilötietoja, jotta se voi toteuttaa asiakkaidensa kanssa solmimansa sopimukset. Rekisteröidyn siihen suostuessa Etelä keräämiään henkilötietoja myös markkinointitarkoituksiin.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset käsittelyperusteet ovat seuraavat:

 • EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1.b) sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä
 • rekisteröidyn suostumus 6 artiklan 1.a)
 • EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1.c) lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (kirjanpito)

Vastaanottajaryhmät

 • Etelä-Suomen Autotalo Oy:n toimitusjohtaja: Kaikki tiedot
 • Etelä-Suomen Autotalo Oy:n yrittäjät: Kaikki tiedot
 • Etelä-Suomen Autotalo Oy:n myyjät: Kaikki tiedot
 • Kirjanpitäjä: kirjanpidon kannalta välttämättömät tiedot
 • Rahoitusyhtiöt: mahdollisen rahoituksen saamisen kannalta välttämättömät tiedot
 • Vakuutusyhtiöt: vakuutuksen saamisen kannalta välttämättömät tiedot

Edellä mainittujen Etelä-Suomen Autotalo Oy:n ulkopuolisten henkilötietojen käsittelijöiden kanssa tehdään tietosuoja-asetuksen edellyttämät sopimusmuutokset.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Tieto säilytetään asiakassuhteen ajan ja poistetaan sen päättyessä. Asiakassuhde alkaa asiakkaan tehdessä kaupan ja päätyessä siten yrityksen asiakasrekisteriin. Asiakassuhde päättyy, kun asiakas tai Etelä-Suomen Autotalo Oy vaatii sen päättämistä.

Tiedon poistaa yrityksen toimitusjohtaja.

Tietojen käydessä tarpeettomiksi asiakassuhteen päättymisen johdosta, tieto saatetaan arkistoida asianmukaisesti suojattuun arkistoon, johon on pääsy Etelä-Suomen Autotalo Oy:n toimitusjohtajalla, mikäli rekisteröidyn oikeuksien toteutuminen ei vaadi tietojen poistamista kokonaan.

Vuosittain toteutetaan lisäksi tarkastelu, onko kaikkien henkilötietojen säilyttämiselle lainmukainen käsittelyperuste ja poistetaan ylimääräiset tiedot.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Vastustamisoikeus
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Kaikissa oikeuksissaan liittyvissä asioissa rekisteröidyn tulee olla yhteydessä Etelä-Suomen Autotalo Oy:n toimitusjohtajaan, jonka yhteystiedot ovat yllä.

Rekisteröidylle informoidaan, että Etelä-Suomen Autotalo Oy käsittelee henkilötietoja myös harjoittaakseen asiakkuuden luokittelua markkinoinnin ja etujen kohdentamisen tarpeisiin. Tämä katsotaan olevan markkinointitarkoituksen alaista toimintaa ja siihenkin pyydetään erikseen lupa kaupan tekemisen yhteydessä jatkoa varten.

Vastustamisoikeus

GDPR 3 luvun 21 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä siten, että rekisterinpitäjä ei saa niitä käsitellä, kun tietyt edellytykset täyttyvät. Esimerkiksi suoramarkkinointia varten tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä voi vastustaa. Vastustamisoikeuden käyttämistä koskevissa asioissa rekisteröityä pyydetään ottamaan yhteyttä Etelä-Suomen Autotalo Oy:n toimitusjohtajaan.

Suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröity voi koska tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen tietojensa käyttämisestä markkinointitarkoitukseen. Tämä onnistuu ottamalla yhteyttä Etelä-Suomen Autotalo Oy:n toimitusjohtajaan.

Oikeus tehdä valitus

Tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta.

Tietojen antamisen pakollisuus

Vain edellä mainittujen käsittelyperusteiden kannalta välttämättömät tiedot kerätään ja siten tietojen antaminen on pakollista ja välttämätöntä, jotta sopimus voisi syntyä. Niiden henkilötietojen osalta, jonka käsittelyperusteena on suostumus, tietojen antaminen on tietenkin vapaaehtoista eikä se vaikuta sopimuksen syntymiseen.

Tietoturvaloukkaukset

Yrityksen toimitusjohtaja huolehtii tietosuoja-asetuksen vaatimista tietoturvaloukkausilmoituksista viranomaiselle ja rekisteröidylle.

Riski rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille

Rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille aiheutuvan riskin arvioidaan olevan kohtalainen. Se on hallittu asianmukaisella ja vaatimustenmukaisella tietosuojahallinnolla. Riskiarviointi on toteutettu yrityksen tietotilinpäätöksessä.